Політика конфіденційності

м. Київ

"01" березня 2023 року


Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі — Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Компанія може отримати про Користувача під час використання вебсайту www.transgroup.ua.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. "Компанія" — ТОВ Транс Груп, в особі уповноважених співробітників, які згідно зі своїми посадовими інструкціями та корпоративними обов'язками, мають доступ до всіх даних, зібраних вебсайтом www.transgroup.ua.

1.1.2. "Персональні дані" — будь-яка інформація, що відноситься прямо або опосередковано до певної або визначаємої фізичної особи (суб'єкту персональних даних).

1.1.3. "Обробка персональних даних" — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. "Конфіденційність персональних даних" — обов'язкова вимога для дотримання Компанією або іншою особою, що отримала доступ до персональних даних, яка полягає у не допущенні їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. "Вебсайт www.transgroup.ua" (далі "Сайт") — вебсторінка, розташована за адресою www.transgroup.ua.

1.1.6. "Користувач послуги" (далі "Користувач") — особа, яка відвідує Сайт та звертається до Компанії, залишаючи свої персональні дані.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту.


3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Компанії щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен надати на вимогу Компанії при реєстрації на Сайті, при оформленні звернення або замовлення для придбання товару та/або Послуги.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційних форм на Сайті та містять наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім'я Користувача

3.2.2. контактні телефони Користувача

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail)

3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обговорена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи, IP адреса і т.п.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.


4. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Компанія може використовувати в цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті, для оформлення замовлення та/або укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробку запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення орієнтовного місцезнаходження Користувача для забезпечення безпеки та запобігання шахрайства.

4.1.5. Підтвердження правдивості та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача про стан Замовлення та/або Особового рахунку Користувача.

4.1.8. Обробки та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, заперечування платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту.

4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Компанії.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.


5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Компанія має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам телекомунікацій, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті, включаючи доставку Товару.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленому законодавством України.

5.4. При втраті або розголошення персональних даних Компанія інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Провайдери приймають необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Провайдери спільно з Користувачем вживають всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.


6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов'язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.2. Компанія зобов'язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у розділі 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення неправдивих персональних даних або неправомірних дій.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Компанія, при невиконанні своїх зобов'язань, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Компанія не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Компанією.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.


8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Компанією, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Компанією застосовується чинне законодавство України.


9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Компанія має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачене новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти Компанії за допомогою контактів, вказаних на Сайті.

9.4. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://transgroup.ua/privacy-policy